Nhạc sĩ Thẫm Oánh-Hà Thanh ca trước 1970
Continental CD của Nhạc sĩ Nguyễn văn Đông phát hành
Hình ảnh LiênNhu
Nhớ Nhung.
Nhớ nhung, nhớ nhung ngập trời.
Buồn vương khắp nơi. Gió trăng lạc lối.
Nhớ nhung … Sắt se lòng quá!
Phía tây mây mờ, sầu lắng trong mơ.
Bóng dáng mây huyền lướt như tóc ai?
Tha-thướt buông phương trời, hầu lôi cuốn tim ta rối bời.
Đây nét mặt trong trăng âu-yếm
như mỉm cười cùng nhân thế sầu đầy vơi.
Nhớ nhung, nhớ nhung ngập trời.
Tìm đâu bóng ai? Cho tâm-hồn say.
Ngoài xa mây nhớ trăng, lững lờ lần trôi
Vườn tà huy chờ gió luyến than chiều rơi.
Bóng dáng tơ đào phai phương trời xa-xôi.
Ai nhớ ai chăng là. Nào ai ai nhớ riêng ai?
Chập chờn mờ non tây, đón thăm chim xa về đây. Mịt mù quá mây dầy.
Ai nhớ ai chăng là. Nào ai ai nhớ ai hình ai ?
Hỏi ai nhớ ai chăng là. Nào ai ai nhớ thương ai ?
ĐK
Nhớ nhung, nhớ nhung ngập trời.
Buồn vương khắp nơi, gió trăng lạc lối .
Nhớ nhung … Sắt se lòng quá!
Phía tây mây mờ, sầu lắng trong mơ.
Bóng dáng mây huyền lướt như tóc ai?
Tha-thướt buông phương trời,
hầu lôi cuốn tim ta rối bời.
Đây nét mặt trong trăng âu-yếm
như mỉm cười, cùng nhân thế sầu đầy vơi.
Nhớ nhung , nhớ nhung ngập trời.
Tìm đâu bóng ai. Cho tâm-hồn say…

Nguồn: https://taizalochat.net/

Xem thêm bài viết khác: https://taizalochat.net/category/tong-hop/

0 Comments

Leave a Comment