Hướng dẫn thiết lập trang thông tin tài khoản

0
3

Thông tin chung:

Official Account ID: là mã số trang của OA

Tên Official Account: OA được chủ động thay đổi và duyệt lại do BQT Zalo Official Account.

Mô tả: OA sẽ hiển thị trên giao diện khi người dùng tìm thấy trang (được chủ động thay đổi và duyệt lại do BQT Zalo Official Account).

Trạng thái: bao gồm các trường như trong hình, phần thiết lập này sẽ hiển thị trong tìm quanh đây

Giao diện của Official Account được thiết lập hiển thị 1 trong các thông tin sau (thông tin thiết lập thể hiện ở phần xem trước):

Thời gian hoạt động

Website

Địa chỉ: OA nên thiết lập và chọn đúng địa chỉ trên google map để được hiển thị đúng vị trí người dùng cần tìm

Danh mục: hiển thị theo danh mục OA đã đăng ký

Thiết lập tài khoản:

Đường dẫn Official Account: OA khi đăng ký hệ thống sẽ tự cập nhật một đường dẫn là mã số trang của OA.

Lời chào: sẽ được gửi ra khi có người quan tâm mới

Trả lời tự động: OA thiết lập nội dung để khi có người quan tâm chat hệ thống sẽ tự động trả lời dựa trên những thông tin OA đã nhập

Số điện thoại xem trước: dùng để xem trước tin nhắn trước khi gửi, OA được thiết lập tối đa 10 số

Nguồn: https://oa.zalo.me/home/blog/huong-dan-thiet-lap-trang-thong-tin-tai-khoan-article7

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here