Quản lý tiền thu BHXH – IVAN WEB

0
5Luồng dữ liệu được thực hiện như sau:
1. Đầu tiên đơn vị vào nộp đợt khai. Khi có đợt khai bị từ chối ( phải tiến hành hủy sự vụ). Khi đợt khai có người kê khai sai ( tiến hành điều chỉnh sự vụ).
2. Hủy sự vụ
Bước 1: Bưu cục đăng nhập trang quản lý sự vụ chọn mục [4.1 Thêm mới sự vụ] để thêm mới sự vụ hủy đợt khai.
Bước 2: Trưởng bưu cục đăng nhập trang quản lý dịch vụ chọn mục [4.2 Phê duyệt sự vụ] để xác nhận hủy sự vụ.
3. Điều chỉnh tiền đóng
Bước 1: Bưu cục đăng nhập trang quản lý sự vụ chọn mục[ 4.1 Thêm mới sự vụ] để thêm mới sự vụ điều chỉnh tiền đóng, sau đó nhập số tiền điều chỉnh rồi “Xác nhận”.
Bước 2: Trưởng bưu cục đăng nhập trang quản lý dịch vụ chọn mục [4.2 Phê duyệt sự vụ] để xác nhận điều chỉnh tiền đóng sự vụ.
4. Vào mục [5.3 Báo cáo thu BHXH] để xem sự thay đổi dòng tiền

Nguồn: https://taizalochat.net/

Xem thêm bài viết khác: https://taizalochat.net/category/phan-mem/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here